Yến nhà Bình Định thô (loại I) 50gr

1,750,000

Yến sào Bình Định thô (loại I) được thu thập và đóng gói thực hiện đảm bảo vệ sinh và an toàn, không pha trộn, hoàn tiền 100% nếu phát hiện giả mạo

Liên kết mua hàng: